Industri & Flis

Vi har stor erfarenhet av att transportera skogsflis, RT-flis och produkter från tillverkningsindustrin. I lagerlokal eller på hårdgjord markyta erbjuder vi lagring och lastning av gods. HNT Schakt & Transport innehar tillstånd till transport av avfall och farligt avfall.

För uppdraget har vi flisbilar, kranbilar, lastväxlare och skåpbilar.

HNT Schakt & Transport utför de flesta typer av logistik- och transportuppdrag. Med erfarenhet och bredd erbjuder vi hög service och flexibla lösningar.

Kontakta oss