Tjänster

Vår styrka är vår erfarenhet, flexibilitet och bredd. Uppdrag anpassas efter kundens behov som snabbhet, volym eller varsam hantering av gods. Med snabba beslutsvägar och ett väl utbyggt kontaktnät kan vi utföra de flesta typer av logistik- och transportuppdrag.

Många av våra kunder har vi samarbetat med i flera år. Med fokus på kunden kan vi bygga gemensamma tekniska lösningar för bland annat orderhantering och EDI.

HNT Schakt & Transport utför de flesta typer av logistik- och transportuppdrag. Med erfarenhet och bredd erbjuder vi hög service och flexibla lösningar.

Kontakta oss