Miljö

Miljösmarta transporter

Allt fler av våra fordon drivs av icke-fossila bränslen. För minskad miljöpåverkan arbetar vi aktivt med att reducera användningen av fossila bränslen. HNT Schakt & Transport driver ett långsiktigt miljöarbete och tar hållbarhetsfrågorna på allvar.

Kombinationen av utökad användning av icke-fossila bränslen, utbildning av våra chaufförer i energisnål körning och strävan efter högsta möjliga fyllnadsgrad gör att vi kan erbjuda miljösmarta transporter.

Ledningssystem

HNT Schakt & Transport arbetar med ständiga förbättringar. Leveranssäkerhet är viktigt för oss. Vi har klara rutiner för bland annat underhåll av fordon, säkerhet, spårbarhet och rengöring. Vi är certifierade enligt ISO 14001 Miljö, ISO 9001 Kvalitet och ISO 39001 Trafiksäkerhet. För våra jordbruks- och livsmedelstransporter har vi genomfört och upprätthåller ett egenkontrollprogram enligt HACCP-principerna. Genom ett medlemskap i Fair Transport tar vi ställning för åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.

För att se våra certifikat klicka nedan

Miljö

Kvalitet

Trafiksäkerhet

Tillstånd avfall & farligt avfall

HNT Schakt & Transport utför de flesta typer av logistik- och transportuppdrag. Med erfarenhet och bredd erbjuder vi hög service och flexibla lösningar.

Kontakta oss