Maskintjänster

Med en varierad maskinpark utför vi arbeten inom bygg, anläggning och industri. Våra maskiner med förare utför i princip alla slags entreprenaduppdrag åt privatpersoner och företag. Våra duktiga maskinförare kan hantera små som stora uppdrag.

För uppdraget har vi grävlastare, band- och hjulburna grävmaskiner, bandschaktare och lastmaskiner av varierande storlek, traktorer, sopmaskiner och sorteringsverk.

HNT Schakt & Transport utför de flesta typer av logistik- och transportuppdrag. Med erfarenhet och bredd erbjuder vi hög service och flexibla lösningar.

Kontakta oss