Livsmedel

I livsmedelsgodkända fordon hanterar vi känsliga produkter utan att tumma på säkerhet och hygien. I tank och bulk kör vi lösa livsmedelsprodukter och paketerat gods går med fjärr- och distributionsbilar. Vi kör livsmedel i Sverige, Norge och Danmark. Med väl utbildade chaufförer kan vi anpassa leveranserna för att klara av varierande uppdrag.

För uppdraget har vi bulkbilar, kyl- och värmebilar, skåpbilar, spannmålsbilar och tankbilar.

HNT Schakt & Transport utför de flesta typer av logistik- och transportuppdrag. Med erfarenhet och bredd erbjuder vi hög service och flexibla lösningar.

Kontakta oss