Jordbruk

Vi är vana att utföra jordbrukstransporter där kraven är höga på hygien och leveransförmåga. Med fokus på anpassade fordon, kundkrav, kompetenta chaufförer och leveranssäkerhet transporterar vi paketerade, lösa och flytande produkter. I bulk, tank och på tipp och flak utför vi jordbrukstransporter året om.

För uppdraget har vi bulkbilar, lastväxlare, skåpbilar, spannmålsbilar och tankbilar.

HNT Schakt & Transport utför de flesta typer av logistik- och transportuppdrag. Med erfarenhet och bredd erbjuder vi hög service och flexibla lösningar.

Kontakta oss