Anläggning & Asfalt

Inga anläggningsprojekt är för små eller för stora. Fordon, utrustning och leveranssätt anpassas efter uppdragets karaktär och krav. Vi utför schakt- och ballasttransporter, asfalttransporter, snö- och halkbekämpning.

Vi säljer grus, makadam, matjord och bärlager. Mängder i form av personbilssläp finns för avhämtning under kontorstid på vårt huvudkontor på Älvdalsgatan 1. Större mängder förbeställs. Vill ni ha markmaterialet levererat ordnar vi gärna det.

För uppdraget har vi anläggningsbilar, asfaltbilar, kranbilar, lastväxlare, snöröjningsfordon, spriderbilar och uthyrning av växelflak och containers.

HNT Schakt & Transport utför de flesta typer av logistik- och transportuppdrag. Med erfarenhet och bredd erbjuder vi hög service och flexibla lösningar.

Kontakta oss